KANCELARIA  NOTARIALNA
Beata Kuczyńska     Piotr Kuczyński
Wiktor Młynarski


O Kancelarii
Zespół
Struktura i
organizacja pracy

Widok
Kancelarii

Siedziba
i kontakt

Aktualności, przepisy prawa
i przydatne linki


Notariusz Beata Kuczyńska
Notariusz Piotr Kuczyński
Notariusz Wiktor Młynarski


Notariusz Beata Kuczyńska

Notariusz Beata Kuczyńska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
 Drogę do zawodu rozpoczęła jako aplikantka sędziowska.

 W późniejszych latach asesor sędziowski, później Sędzia Sądu Rejonowego w Pruszkowie w Wydziałach: Cywilnym, Rodzinnym i Nieletnich oraz Ksiąg Wieczystych.
 Na stanowisko Notariusza powołana decyzją Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października roku 2001.


Niniejsza strona nie stanowi ani reklamy, w szczególności reklamy osobistej, ani oferty w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa. Strona ta nie jest także wyjaśnieniem dotyczącym dokonywanych czynności notarialnych w rozumieniu art. 80 §3 ustawy Prawo o notariacie i jest zgodna  z uchwałą nr VI/14/2008 Krajowej Rady Notarialnej, z dnia 15 lutego 2008 r.

Zdjęcia i wykonanie Tomasz Miszczak