KANCELARIA  NOTARIALNA
Beata Kuczyńska     Piotr Kuczyński


O Kancelarii
Zespół
Struktura i
organizacja pracy

Widok
Kancelarii

Siedziba
i kontakt

Aktualności, przepisy prawa
i przydatne linki
Dzięki doświadczeniu i wiedzy zbudowanymi wieloletnią praktyką kancelaria dokonuje
czynności notarialnych swoim zakresem obejmujących w zasadzie wszelkie dziedziny szeroko rozumianego prawa cywilnego i handlowego.

Od czynności najczęściej w obrocie spotykanych takich jak: notarialne poświadczanie podpisów, odpisów i wyciągów dokumentów, sporządzanie umów sprzedaży, umów przedwstępnych, spółek, darowizn, zniesienia współwłasności, zamiany, umów majątkowych małżeńskich, działów spadku, podziału majątku wspólnego, testamentów czy ustanowienia służebności, hipotek i innych praw rzeczowych, do tych spotykanych znacznie rzadziej, tj. datio in solutum, przelewu wierzytelności, różnego rodzaju protokołów, rozwiązania stosunku prawnego, czynności podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego spółek, przekształcenia spółek, przeniesienia własności nieruchomości tytułem aportu, ugód i tytułów egzekucyjnych, notarialnych poświadczeń dziedziczenia, czynności z udziałem Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych państwowych jednostek organizacyjnych i wielu innych. Kancelaria prowadzi również konto depozytowe, na które klienci mogą dokonywać wpłat w związku z dokonywanymi czynnościami.

Poza profesjonalizmem i fachowością przy prowadzeniu kancelarii i dokonywaniu czynności notarialnych cechuje nas również:

   - dyspozycyjność i elastyczność co do terminów dokonywanych czynności,

   - w sytuacjach szczególnie uzasadnionych możliwość dojazdu do miejsca przebywania klienta,

   - dokonywanie czynności poświadczeniowych praktycznie „od ręki”,

   - ogromna cierpliwość i życzliwość zarówno Notariuszy jak i całego personelu w dążeniu do
      zrozumienia istoty problemów, z jakimi zgłaszają się klienci kancelarii.

Wiemy doskonale, iż każda sprawa wymaga indywidualnego podejścia.
Celem zwiększenia efektywności pracy kancelarii oraz dostosowania się do często bardzo różnych potrzeb klientów, do ich dyspozycji oddane są dwa niezależne sekretariaty. W każdym z nich klienci mogą zasięgnąć bezpłatnej informacji w celu in­dy­wi­du­al­ne­go uzgod­nie­nia for­my czyn­no­ści, wykazu niezbędnych dokumentów oraz ustalenia przewidywanych kosztów związanych z czynnością.


W naszej Kancelarii stosujemy zgodną z wytycznymi RODO Politykę Prywatności.

Wszelkie informacje na ten temat znajdziecie Państwo TU.
Niniejsza strona nie stanowi ani reklamy, w szczególności reklamy osobistej, ani oferty w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa. Strona ta nie jest także wyjaśnieniem dotyczącym dokonywanych czynności notarialnych w rozumieniu art. 80 §3 ustawy Prawo o notariacie i jest zgodna  z uchwałą nr VI/14/2008 Krajowej Rady Notarialnej, z dnia 15 lutego 2008 r.

Zdjęcia i wykonanie Tomasz Miszczak