Dzięki doświadczeniu i wiedzy zbudowanymi wieloletnią praktyką dokonujemy czynności notarialnych obejmujących swoim zakresem w zasadzie wszelkie dziedziny szeroko rozumianego prawa cywilnego i handlowego.

Wiemy doskonale, iż każda sprawa wymaga indywidualnego podejścia.

Celem dostosowania się do często bardzo różnych potrzeb klientów zachęcamy do wizyty w sekretariacie kancelarii, gdzie z chęcią odpowiemy na wszystkie pytania W sekretariacie klienci mogą zasięgnąć bezpłatnej informacji w celu indywidualnego uzgodnienia formy czynności, wykazu niezbędnych dokumentów oraz ustalenia przewidywanych kosztów związanych z czynnością.

Czynności dokonywane w naszej kancelarii to najczęściej :

Oprócz powyższych zajmujemy się również czynnościami spotykanymi znacznie rzadziej, tj. datio in solutum, przelewu wierzytelności, różnego rodzaju protokołów, rozwiązania stosunku prawnego, czynności podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego spółek, przekształcenia spółek, przeniesienia własności nieruchomości tytułem aportu, ugód i tytułów egzekucyjnych, notarialnych poświadczeń dziedziczenia, czynności związane z zarządcą sukcesyjnym, czynności z udziałem Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych państwowych jednostek organizacyjnych i wielu innych.